Regionální výzkumná centra jsou pro budoucnost aplikovaného výzkumu nenahraditelná
Regionální výzkumná centra jsou pro budoucnost aplikovaného výzkumu nenahraditelná

K diskuznímu setkání se dnes na Sekci pro vědu, výzkum a inovaci Úřadu vlády sešla dvanáctka předních českých regionálních výzkumných center, která byla v posledních letech vybudována se značným přispěním strukturálních fondů EU. Role hostitele se ujal náměstek místopředsedy vlády Arnošt Marks, který těmto výzkumným kapacitám přičítá pro budoucnost aplikovaného výzkumu v ČR velkou důležitost.

„Regionální výzkumná centra jsou z hlediska kompetentnosti chápána jako jedna ze základen budoucích kapacit aplikovaného výzkumu,“ uvedl v úvodu setkání náměstek Marks. „Naším cílem je začlenit je do struktury debat o budoucnosti podpory aplikovaného výzkumu, ale také do debat o metodice hodnocení,“ vysvětluje Marks. „Chceme znát jejich potřeby do budoucna, nejen pro fázi udržitelnosti, ale především pro jejich další rozvoj.“

„V podobném formátu budeme nadále pokračovat i s dalšími zástupci výzkumných center, dnes jsme se ale obsahově věnovali těm, která mají nejblíž ke klíčovému sektoru českého hospodářství, kterým je strojírenství,“ dodává náměstek.

Sami zástupci výzkumných center během setkání neprezentovali pouze své podněty a doporučení pro středně a dlouhodobou budoucnost aplikovaného výzkumu, ale zdůraznili i četná úskalí, kterým čelí v současnosti, a to především v oblasti projektové.

Dnešního setkání se zúčastnila následující výzkumná centra:

Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC)

HILASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum

Membránové inovační centrum

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství)

Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum (UNICRE)

Centrum nových technologií a materiálů

Regionální technologický institut - RTI