Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací za rok 2014 je ke stažení na webu
Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací za rok 2014 je ke stažení na webu

Vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek předložil Analýzu na zasedání vlády 30. září 2015, kde vzala vláda materiál na vědomí. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 potvrdila, že Česká republika disponuje kvalitním vědeckým zázemím i špičkovými odborníky. Česká věda ale zaostává v aplikovaném výzkumu, nedaří se spolupráce výzkumníků s průmyslem a systém řízení a financování vědy je roztříštěný.

Tato analýza je první, která nebyla zadána externě, ale vypracovala ji přímo Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Je také první, která nejen popisuje stav, ale snaží se najít i řešení, pojmenovává trendy a analyticky porovnává Českou republiku se zahraničím. Plná verze Analýzy je ke stažení ZDE.

Anglický překlad dokumentu je nyní v přípravě a bude v nejbližší době taktéž zveřejněn.