RVVI schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací do roku 2020
RVVI schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací do roku 2020

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila na svém zasedání 27. listopadu 2015 Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 - 2020 s výhledem do roku 2025. „Tento strategický dokument shrnuje vývojové trendy na národní, evropské i celosvětové úrovni, na které musíme reagovat, chceme-li zůstat konkurenceschopní," uvedl místopředseda vlády pro výzkum, vývoj a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek. Podle Národní politiky VVI by se měla Česká republika v následujících letech zaměřit hlavně na:

  • Zlepšení řízení systému výzkumu, vývoje a inovací
  • Zavedení hodnocení výzkumných organizací a zefektivnění systému institucionálního financování
  • Vytvoření silné základny aplikovaného výzkumu
  • Posílení výzkumné a inovační aktivity podniků

Národní politika VVI bude rovněž zaměřena na kontinuální zjišťování a vyhodnocování potřeb firem a dalších uživatelů v oblasti aplikovaného výzkumu, a to po vzoru Německa. Dokument předkládá také soubor opatření k naplnění těchto cílů, konkrétní kroky budou dále projednávány s příslušnými rezorty. Materiál nyní bude předán do mezirezortního připomínkového řízení.

Na programu Rady byl dále návrh na řešení velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2016 až 2022. Celkem 58 těchto výjimečných výzkumných zařízení bylo loni v rámci mezinárodního hodnocení doporučeno k udělení podpory z veřejných prostředků. Ministerstvu školství, které návrh připravilo, Rada doporučila určit ta vědeckovýzkumná centra, jejichž financování je nutné předložit vládě do konce letošního roku. Komplexní návrh financování by se pak vládě předložil až společně s návrhem financování na rok 2017. „Problematika nových vědeckovýzkumných center a jejich budoucího financování je velmi složitá, o dalším postupu proto musíme dál jednat s ministryní školství," dodal Bělobrádek.

Rada na dnešním zasedání začala připravovat i návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na roky 2017-2019 s výhledem do roku 2021. „Cílem je stabilizovat a zvýšit výdaje na léta 2018 a 2019, zejména v souvislosti s kofinancováním fondů EU,“ upozornil vicepremiér Bělobrádek. V roce 2017 se počítá s rozpočtem 29 mld. Kč, na rok 2018 pak s 29,1 mld. Kč, což představuje oproti původnímu střednědobému výhledu navýšení o 2,4, respektive o 2,5 mld. V letech 2019 až 2021 by pak měl rozpočet zůstat na stejné výši jako výdaje v roce 2018. Přípravou návrhu výdajů se bude RVVI zabývat i nadále.

Rada projednávala také vypořádání připomínek k věcnému záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Zákon by měl být účinný od roku 2017.