Prodloužení termínu k podání návrhů kandidátů na 2 členy předsednictva Technologické agentury České republiky do 15. února 2016

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 2 členů předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“) vyhlásil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 2 členy předsednictva TA ČR. Předpokládané zahájení výkonu funkce je 22. března 2016.

Návrhy splňující všechny požadavky obsažené ve výzvě a označené na obálce č.j. 170/2016-RVV musí být doručeny v listinné podobě a současně elektronicky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: rvv@vlada.cz

Termín podávání návrhů na 2 členy předsednictva TA ČR a předsedu TA ČR se prodlužuje do 15. února 2016.