Vicepremiér Bělobrádek zamířil do Jihomoravského kraje představit priority státní vědní politiky pro roky 2016–2020

O větší podpoře aplikovaného výzkumu a uplatnění jeho výsledků v praxi, o cílech Národní politiky podpory vědy, výzkumu a inovací nebo o nutnosti lepší spolupráce firemního sektoru a výzkumníků jednal místopředseda vlády Pavel Bělobrádek během dalšího z jeho výjezdů do regionů, tentokrát do Jihomoravského kraje, který proběhl v pátek 10. 5. 2016. 

V Brně se vicepremiér setkal se zástupci firem na půdě brněnské Regionální hospodářské komory. „Je zcela zásadní, aby spolu podniky a výzkumné organizace uměly mluvit, což se doposud příliš neděje. Nesmí to být dva oddělené světy, ale musí spolupracovat a využívat vzájemné  synergie,“ řekl po setkání místopředseda vlády.

Bělobrádek v rámci návštěvy jihomoravské metropole zavítal také do vědeckovýzkumného centra CEITEC, kde s vedením a vědeckými pracovníky diskutoval otázky spojené s prioritami státní vědní politiky, možnostmi institucionální finanční podpory nebo otázky udržitelnosti velkých vědeckých infrastruktur.