Konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 21. března 2017 schválila v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2016), schválenou usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605, konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2015.