Výzva k podání návrhů kandidátů na členku / člena vědecké rady Grantové agentury ČR

V souvislosti s končícím funkčním obdobím člena vědecké rady Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) vyhlašuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podání návrhů na 1 členku / člena vědecké rady GA ČR.

 

Celý text výzvy je dostupný zde.