Vláda schválila postup tvorby výdajů rozpočtu na vědu do roku 2020 a nový program podpory aplikovaného výzkumu

Vláda na svém zasedání dne 10. května 2017 schválila postup, kterým bude připraven rámec výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020. Materiál předtím projednala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a vládě jej předložil místopředseda pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

„Důvodem předložení materiálu je především snaha konsolidovat přípravu rozpočtu na vědu a výzkum s harmonogramem přípravy zákona o státním rozpočtu na rok 2018. Návrh je součástí naší strategie finanční stabilizace systému vědy a výzkumu, posilování podpory aplikovaného výzkumu a reaguje na očekávaný prudký pokles financí z evropských fondů po roce 2020,“ uvedl vicepremiér Pavel Bělobrádek.

Výdaje pro oblast vědy a výzkumu budou poprvé stanoveny s ohledem na Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí ČR, kterou předložilo Ministerstvo financí a byla vládou schválena dle zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jímž se mění proces přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu.

Na tomto jednání vláda také schválila program na podporu aplikovaného výzkumu prostřednictvím Národních center kompetence (NCK), který připravila Technologická agentura České republiky. Cílem programu NCK je zvýšení efektivity aplikovaného výzkumu, zlepšení přenosu technologií do praxe nebo zvyšování excelence výzkumných organizací. „Program Národních center kompetence považuji za velmi potřebný, protože se zaměří na perspektivní sektory české ekonomiky, bude podporovat větší propojení stávajících výzkumných center a jejich spolupráci s podnikovou sférou, která je stále slabá. Předpokládáme, že díky tomu vzniknou větší aplikačně orientovaná centra s mezinárodním přesahem,“ řekl k programu vicepremiér Bělobrádek.

Program NCK poběží do roku 2022, tj. 5 let a první veřejné soutěže na výběr projektů proběhnou v roce 2018. Naváže na něj program NCK2 plánovaný pro období let 2020–2026. Celkové výdaje programu jsou 1,83 miliardy korun a příjemci z programu jsou zejména výzkumné organizace. V rámci programu NCK je nejvyšší možná míra podpory na jednotlivý projekt 90 procent.