RVVI: Ministerstvo financí svým nesouhlasem s návrhem rozpočtu na vědu destabilizuje systém VaV v ČR a jeho předvídatelnost

V pátek 26. 5. 2017 se konalo na Úřadu vlády 326. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V úvodu zasedání proběhla intenzívní debata nad výsledkem jednání vlády o rozpočtu na vědu a výzkum pro rok 2018.
Jednání se zúčastnila také první česká vědecká diplomatka Delana Mikolášová, která  referovala o výsledcích své úspěšné 18měsíční mise v Izraeli, a členové Rady jednoznačně ocenili její práci. RVVI taktéž schválila uspořádání společného zasedání Rady a svého mezinárodního poradního orgánu (Zahraniční rady).

Vláda na svém zasedání 22. května 2017 schválila výdaje státního rozpočtu na VaVaI pro rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020. Oproti návrhu RVVI došlo při posledním jednání vlády ke snížení celkových výdajů v letech 2018–2020 o 1,53 mld. Kč. Pro rok 2018 pak jde o snížení o 225 mil. Kč. Po schválení rozpočtu na vědu a výzkum ovšem Ministerstvo financí tento krok ignorovalo předložením vlastního návrhu.

Členové Rady dnes vzali na vědomí limity výdajů SR na VaVaI schválené usnesením vlády z 22. května a zásah rezortu financí do schváleného rozpočtu jednoznačně odmítli.  „Návrh Ministerstva financí nerespektuje vládou schválené usnesení a střednědobé výhledy, což vážně ohrožuje funkčnost a důvěryhodnost sytému vědy a výzkumu v České republice a ve svém výsledku i dlouhodobou konkurenceschopnost naší ekonomiky. Jde o ohrožení rozvoje špičkového výzkumu a spolupráce veřejného sektoru s podnikovou sférou. Je to nerespektování odbornosti a odvedené práce Rady, která se proti tomuto kroku jednoznačně ohrazuje. Návrh Ministerstva financí také zásadní měrou ohrožuje probíhající proces změn v hodnocení a financování české vědy,“ řekl k dnešnímu jednání vicepremiér Pavel Bělobrádek.

Celý text usnesení naleznete zde:  http://vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=807568

Mezi další témata dnešního jednání Rady patřilo zhodnocení aktuálnosti a relevance Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tvorbě priorit aplikovaného výzkumu, nebo návrh na změnu programu podpory aplikovaného výzkumu a vývoje DELTA, který administruje Technologická agentura ČR. Radní se rovněž zabývali mj. Zprávou o realizaci Strategie inteligentní specializace ČR, tzv. RIS3.