Přesun agendy Národní RIS3 strategie na Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přesun agendy Národní RIS3 strategie na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Usnesením vlády ze dne 14. března 2018 č. 168 bylo s účinností k 1. dubnu 2018 schváleno převedení agendy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“) z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo průmyslu a obchodu. MPO bylo zvoleno pro svoji příslušnost k aplikovanému výzkumu, vývoji a inovacím.

Současně se zrušila povinnost Úřadu vlády ČR řídit Národní RIS3 strategii a plnit úkoly, dané oběma usneseními. Povinnosti uložené bývalému místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace přejdou tímto usnesením na ministra průmyslu a obchodu.

 

Pozn.: V průběhu prvého čtvrtletí 2018 uspořádal Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace - Úřad vlády ČR pravidelné kolo setkání jednotlivých Národních inovačních platforem, které jsou v rámci Národní RIS3 strategie sdruženy. V průběhu roku 2018 budou probíhat intenzivní debaty nejen se členy Národních inovačních platforem, ale i se zástupci státní správy, kteří se budou účastnit práce v pracovní skupině pro aktualizaci Národní RIS3 strategie.