Konference Implementace METODIKY 2017+
Konference Implementace METODIKY 2017+

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále „Rada“) ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a s Univerzitou Palackého v Olomouci uspořádala dvě konferenční setkání Implementace Metodiky 2017+, a to v Olomouci dne 15. března 2018 a v Praze dne 20. března 2018.

Materiály z konference jsou ke stažení ZDE.


     

Na konferenci byla představena metodologie hodnocení bibliometrickou analýzou. Na základě závěrů bibliometrických oborových zpráv a zpráv ze skupin oborů byla zároveň identifikována pracoviště, která ve sledovaném období publikovala v nejvlivnějších časopisech příslušných oborů. Samostatně bylo prezentováno hodnocení vybraných výsledků.

Úvodního slova se ujali zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace prof. Dvořák, prof. Moravcová, dr. Baran a doc. Konvalinka. Praktickou stránku hodnocení představili pracovníci Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Odborný komentář k předloženým závěrům, zkušenosti s hodnocením a doporučení do dalších let implementace přednesli předsedové Odborných panelů (OP), konkrétně doc. Kozubek - předseda OP I. Natural Sciences, prof. Šebek - předseda OP II. Engineering and Technologies, prof. Ryska - předseda OP III. Medical and Health Sciences, prof. Kocourek, doc. Vácha - zástupce OP IV. Agriculture and Veterinary Science a prof. Malura - místopředseda OP VI. Humanities and the Arts.  

Konference zdůraznila, že ačkoliv nově zaváděnou Metodiku 2017+ bude logicky nutné nadále upravovat, její zavedení je žádoucí a do budoucna by měla přispět k vzrůstající kvalitě české vědy. „Instituce dostane informaci o tom, jak je dobrá v jednotlivých oborech a ve kterých je výborná. Určitě nebude dostávat žádné body, které se budou používat v trojčlence pro rozpočítávání peněz,“ vysvětlila zásadní rozdíl mezi starým a novým systémem hodnocení profesorka Moravcová.

Nový systém je vypracován pro hodnocení na národní úrovni. Jeho úspěch bude záviset na tom, v jaké podobě se ho podaří implementovat na úrovni jednotlivých poskytovatelů finanční podpory a na úrovni konkrétních výzkumných organizací.

 

Zdroj: RVVI, Vědavýzkum.cz (JS)