Upozornění pro předkladatele výsledků druhu J - článek v odborném periodiku

Vážení uživatelé IS VaVaI 2.0, 

na základě četných žádostí předkladatelů, umožnil provozovatel IS VaVaI předání výsledků druhu Jimp a Jsc, které sice nesplňují kriterium ověřitelnosti, ale předkladatel je z nějakých důvodů musí do IS VaVaI vložit.

V případě, že Jimp - článek v odborném periodiku (obsažený v databázi WoS) zatím nemá přidělen kód UT WoS, ale bude do databáze Web of Science společnosti Clarivate Analytics zařazen, pak předkladatel může ve výjimečných případech, kdy je nezbytné výsledek předčasně vložit do RIV, zaslat záznam tohoto výsledku do RIV jako poddruh A (Jimp) s tím, že do pole R67 * Kód UT WoS článku podle Web of Science zadá zástupný trojčíselný kód ve tvaru: 999

Jakmile článek získá kód UT WoS, zašle předkladatel změnovou dávku, kde uvede tento přidělený identifikátor článku.

V případě, že Jsc - článek v odborném periodiku (obsažený v databázi Scopus) zatím nemá přidělen identifikátor EID v databázi SCOPUS, ale do databáze Scopus bude článek zařazen, pak předkladatel může ve výjimečných případech, kdy je nezbytné výsledek předčasně vložit do RIV, zaslat záznam tohoto výsledku do RIV jako poddruh B (Jsc), s tím, že do pole R90 * EID výsledku v databázi Scopus zadá zástupný trojčíselný kód ve tvaru: 999

Jakmile článek získá identifikátor EID v databázi Scopus, zašle předkladatel změnovou dávku, kde uvede tento přidělený identifikátor článku.

Realizační tým RVVI.cz, Úřad vlády ČR