Nové výsledky hodnocení podle Metodiky 2017+
Nové výsledky hodnocení podle Metodiky 2017+

Zveřejňování výsledků hodnocení pokračuje třetím rokem výstupy z Modulu 1 – Hodnocení vybraných výstupů a novým výstupem z Modulu 2 – Bibliometrické analýzy WOS categories. Standardní výstupy Modulu 2 na úroveň FORD pro obory a výzkumné organizace budou následovat.


Výstupy naleznete na stránkách informačního systému VaVaI:

https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/nebiblio

https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/biblio-wos-cats

 

Výsledky hodnocení po dvou letech implementace Metodiky 2017+ jsou nadále přístupné:

Indikativní škálování – výsledky tzv. tripartit

https://bit.ly/2JMAEmD
https://bit.ly/2lSvU63

MODUL 1– Hodnocení vybraných výsledků 
https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio 
https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

MODUL 2 – Bibliometrické analýzy 
https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory
https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-vo 
https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory 
https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-vo

Souhrnné zprávy pro vysoké školy dle Metodiky 2017+
https://www.rvvi.cz/novinky/recapitulative-reports