Průzkum vědeckých repozitářů v ČR. Zpráva a vyhodnocení
Průzkum vědeckých repozitářů v ČR. Zpráva a vyhodnocení

V sekci Informační systém/Open Access/ Události, zveřejňujeme zprávu o vyhodnocení „Průzkumu vědeckých repozitářů v ČR“, který probíhal v období květen až červen 2020.
 
Jeho cílem bylo naplnit Opatření 6 Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017-2020, který ukládá Radě pro výzkum, vývoj a inovace zajistit průzkum institucionálních repozitářů existujících v České republice, jež mají být použity pro zajištění zelené cesty otevřeného přístupu.