Třetí kolo hodnocení VaVaI na národní úrovni je ukončeno
Třetí kolo hodnocení VaVaI na národní úrovni je ukončeno

Peer review hodnocení vybraných výstupů (výstupy z Modulu 1) a bibliometrické analýzy na úroveň FORD pro obory a výzkumné organizace, doplňkově pro obory také na úroveň WoS categories (výstupy z Modulu 2), jsou již plně zveřejněny.

 

Standardní výstupy Modulu 2 jsou od 2. 11. zpřístupněny zde:

https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/biblio-obory

https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/biblio-vo

 

Ostatní výstupy naleznete na stránkách informačního systému VaVaI:

https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/nebiblio

https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/biblio-wos-cats

 

Výsledky hodnocení po dvou letech implementace Metodiky 2017+ jsou nadále přístupné na stránkách:

Indikativní škálování – výsledky tzv. tripartit

https://bit.ly/2JMAEmD
https://bit.ly/2lSvU63

MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků 
https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio 
https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

 

MODUL 2 – Bibliometrické analýzy 
https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory
https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-vo

https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory 

https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-vo

 

Souhrnné zprávy pro vysoké školy dle Metodiky 2017+

https://www.rvvi.cz/novinky/recapitulative-reports