Pravidla pro předávání dat

     Jeden poskytovatel dodává 4 soubory s daty (cestou E-mail nebo na přiložené disketě). Předání, oprava i doplnění dat se provádí výhradně v kompletních souborech, ve formátu *.dbf, kódová stránka 1250. Je nezbytně nutné uvést aktuální číslo verze opravy. Je-li soubor větší, než kapacita diskety, je nepřípustné data fyzicky rozdělit, ale musí být komprimována vhodným programem. Názvy souborů musí být utvořeny podle pravidel platných pro rok 2002.

Utvoření názvu tabulek dodávky:

     Správný název všech 4 tabulek je nezbytný pro správnou funkci kontrolního programu.

1 - 3. místo: kód poskytovatele z číselníku poskytovatelů zveřejněného na www.vyzkum.cz
4. místo: číslice 2 (poslední číslice roku sběru dat)
5 - 6. místo: znaky sr
7. místo: číslo verze dodávky dat (číslice 1 - 9 a dále znaky a, b, c ... atd.)
8. místo: typ tabulky: znaky a (souhrnná tabulka), b (účelové prostředky ze SR), c (institucionální prostředky ze SR), d (informace o dodávce)
přípona: dbf
Kódová stránka jazyka: 1250

     Názvy tabulek jedné dodávky se od sebe liší pouze znakem na 8. místě názvu - typem tabulky dodávky.

Průvodka k dodávce dat:

     Nezbytnou součástí dodávky dat musí být i průvodka - tiskový dokument vytvořený programem pro kontrolu dat. Průvodka musí být opatřená razítkem a podpisem odpovědného pracovníka.

Sdílejte na: