Příklady vyplnění tabulky B a tabulky C

Upozornění:
Údaje uvedené v příkladech jsou fiktivní a neodpovídají skutečnosti. Slouží pouze jako datové vzorky pro ukázku vyplnění řádků v tabulkách B a C.


Příklad vyplnění tabulky B

Program s kódem VS končí v roce 2000.

Za program VS se vyplní pouze jeden řádek s hodnotou B28 = CEL (tj. celkem za všechny socioekonomické směry).

Program s kódem VM s rokem zahájení 2001 a rokem ukončení 2005 má plánované celkové náklady na rok 2002 ve výši 300tis.Kč. Z toho celkové náklady na rok 2002 ve výši 200 tis.Kč spadají do socioekonomického směru označeného kódem 08, celkové náklady na rok 2002 ve výši 100 tis.Kč spadají do socioekonomického směru označeného kódem 10.

Za program VM se vyplní se 3 řádky:

 • v řádku s hodnotou B28=CEL (tj. za všechny socioekonomické směry) se do údaje B15 vyplní částka 300tis.Kč
 • v řádku s hodnotou B28=08 (tj. za socioekonomický směr označený kódem 08) se do údaje B15 vyplní částka 200tis.Kč.
  Poznámka: v tomto řádku se žádné další údaje o finančních prostředcích se nevyplňují, údaje A01, B01, B02, B03, B04, B05, B11, B12 se vyplní stejnými hodnotami jako v řádku s hodnotou B28=CEL
 • v řádku s hodnotou B28=10 (tj. za socioekonomický směr označený kódem 10) se do údaje B15 vyplní částka 100tis.Kč.
  Poznámka: v tomto řádku se žádné další údaje o finančních prostředcích se nevyplňují, údaje A01, B01, B02, B03, B04, B05, B11, B12 se vyplní stejnými hodnotami jako v řádku s hodnotou B28=CEL.

Program s kódem OC s rokem zahájení 1993 a rokem ukončení platnosti 2005 má plánované celkové náklady na rok 2002 ve výši 200tis.Kč. Z toho plánované celkové náklady na rok 2002 ve výši 200 tis.Kč spadají do socioekonomického směru 05.

Za program OC se vyplní se 2 řádky:

 • v řádku s hodnotou B28=CEL (tj. za všechny socioekonomické směry) se do údaje B15 vyplní částka 200tis.Kč.
 • v řádku s hodnotou B28=05 (tj. za socioekonomický směr označený kódem 05) se do údaje B15 vyplní částka 200tis.Kč.
  Poznámka: v tomto řádku se žádné další údaje o finančních prostředcích se nevyplňují, údaje A01, B01, B02, B03, B04, B05, B11, B12 se vyplní stejnými hodnotami jako v řádku s hodnotou B28=CEL.

Nově zahajovaný program v roce 2002 s kódem XA s rokem ukončení platnosti 2005 má plánované celkové náklady na rok 2002 ve výši 500tis.Kč: Z toho celkové náklady na rok 2002 ve výši 500tis.Kč na rok 2002 spadají do socioekonomického směru 09.

Za program XA se vyplní se 2 řádky:

 • v řádku s hodnotou B28=CEL (tj. za všechny socioekonomické směry) se do údaje B15 uvede částka 500tis.Kč
 • v řádku s hodnotou B28=09 (tj. za socioekonomický směr označený kódem 09) se do údaje B15 vyplní částka 500tis.Kč.
  Poznámka: v tomto řádku se žádné další údaje o finančních prostředcích se nevyplňují, údaje A01, B01, B02, B03, B04, B05, B11, B12 se vyplní stejnými hodnotami jako v řádku s hodnotou B28=CEL.

Obsah tabulky B pak bude vypadat následovně:

A01 B01 B28 B02 B03 B04 B05 B06 B29 ... B11 B12 B13 B14 B15 ... IDZ
MSM VS CEL P U           1999 2000 ... 0 0    
MSM VM CEL P Z    A       2001 2005 0 ... 300    
MSM VM 08 P Z   A       2001 2005 0 0 200    
MSM VM 10 P Z   A       2001 2005 0 0 100    
MSM OC CEL P B N N       2000 2005 ... ... 200    
MSM OC 05 P B N N       2000 2005 0 0 200    
MSM XA CEL P N           2002 2007 0 0 500    
MSM XA 09 P N           2002 2007 0 0 500    
...                                


Příklad vyplnění tabulky C

Instituce A náležející pod MŠMT má

pro oblast financování N plánovány na rok 2002 neinvestiční náklady ve výši 300tis.Kč a investiční náklady ve výši 500tis.Kč. V této oblasti financování nejsou socioekonomické směry sledovány.

Za instituci A a oblast financování N (C04=N) se v tabulce C vyplní pouze jeden řádek:

 • v řádku s hodnotou C04=C17=CEL (tj. za všechny socioekonomické směry) se do údaje C08 vyplní částka 300tis.Kč a do údaje C13 se vyplní částka 500tis.Kč.

pro oblast financování I plánovány na rok 2002 neinvestiční náklady ve výši 400tis.Kč a investiční náklady ve výši 300tis.Kč. Z toho neinvestiční náklady na rok 2002 ve výši 400 tis.Kč a investiční náklady na rok 2002 ve výši 300tis.Kč spadají do socioekonomického směru 08.

Za instituci A a oblast financování I (C04=I) se v tabulce C vyplní dva řádky:

 • v řádku s hodnotou C17=CEL (tj. za všechny socioekonomické směry) se do údaje C08 vyplní částka 400tis.Kč a do údaje C13 se vyplní částka 300tis.Kč.
 • v řádku s C17=08 (tj. za socioekonomický směr označený kódem 08) se do údaje C08 vyplní částka 400tis.Kč a do údaje C13 se vyplní částka 300tis.Kč.
  Poznámka: v tomto řádku se žádné další údaje o finančních prostředcích se nevyplňují, údaje A01, C01, C02, C03, C04 se vyplní stejnými hodnotami jako v řádku s hodnotou C17=CEL.

Instituce B náležející pod MŠMT má

pro oblast financování I plánovány na rok 2002 neinvestiční náklady ve výši 600tis.Kč a investiční náklady ve výši 400tis.Kč. Z toho neinvestiční náklady na rok 2002 ve výši 200 tis.Kč a investiční náklady na rok 2002 ve výši 200tis.Kč spadají do socioekonomického směru 08, .neinvestiční náklady na rok 2002 ve výši 400tis.Kč a investiční náklady na rok 2002 ve výši 200tis.Kč spadají do socioekonomického směru 03. Jiné oblasti financování instituce B nemá.

Za instituci B a oblast financování I (C04=I) se v tabulce C vyplní tři řádky:

 • v řádku s hodnotou C17=CEL (tj. za všechny socioekonomické směry) se do údaje C08 vyplní částka 600tis.Kč a do údaje C13 se vyplní částka 400tis.Kč.
 • v řádku s hodnotou C17=08 (tj. za socioekonomický směr označený kódem 08) se do údaje C08 vyplní částka 200tis.Kč a do údaje C13 se vyplní částka 200tis.Kč.
  Poznámka: v tomto řádku se žádné další údaje o finančních prostředcích se nevyplňují, údaje A01, C01, C02, C03, C04 se vyplní stejnými hodnotami jako v řádku s hodnotou C17=CEL.
 • v řádku s hodnotou C17=03 (tj. za socioekonomický směr označený kódem 03) se do údaje C08 vyplní částka 400tis.Kč a do údaje C13 se vyplní částka 200tis.Kč
  Poznámka: v tomto řádku se žádné další údaje o finančních prostředcích se nevyplňují, údaje A01, C01, C02, C03, C04 se vyplní stejnými hodnotami jako v řádku s hodnotou C17=CEL.

Obsah tabulky C pak bude vypadat následovně:

A01 C01 C02 C03 C04 C17 C05 C06 C07 C08 C18 C09 C10 C11 C12 C13 ... IDZ
MSM IČOi inst.A Název inst.A B N CEL ... ... ... 300 ... ... ... ... ... 500 ...  
MSM IČOi inst.A Název inst.A B I CEL ... ... ... 400 ... ... ... ... ... 300 ...  
MSM IČOi inst.A Název inst.A B I 08 0 0 0 400 0 0 0 0 0 300 ...  
MSM IČOi inst.B Název inst.B B I CEL ... ... ... 600 ... ... ... ... ... 400 ...  
MSM IČOi inst.B Název inst.B B I 08 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 ...  
MSM IČOi inst.B Název inst.B B I 03 0 0 0 400 0 0 0 0 0 200 ...  

Sdílejte na: