Schéma XML 2007

 

Rada pro výzkum a vývoj na svém 217. zasedání dne 10. 11. 2006 schválila doplnění údajů předávaných do IS VaV, a to do části CEP a CEZ. Tato změna má dopad na popisy údajů předávaných v roce 2007 (CEP a CEZ) a struktury XML schémat. Změna se týká rozšíření sbíraných údajů o sledování finančních toků s přesností na příjemce a spolupříjemce i u běžících projektů a výzkumných záměrů.  

Přiložený soubor obsahuje popis XML formátu (určeno pro administrátory - ve formátu ZIP, 15 kB). 

Sdílejte na:

Přílohy