Zápis z jednání odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro vědy živé přírody ze dne 20.12. 2004

Termín: 20.12. 2004 od 13 hodin

Místo: Děkanát fakulty strojní ČVUT

Jednání řídil: V. Hořejší

Účast: členové odborné komise (OK), omluveni: J.Zrzavý, k.Wichterle, J.Dohnal

P.Zuna (RVV); V.Viklický (RVV), M.Dosoudilová a M. Thoma (sekretariát RVV)

Program:

    1. Zahájení; představení nových členů komise
    2. Volba místopředsedy
    3. Informace o současném stavu DZSV a diskuse o jejich dopracování.
    4. Diskuse o současné situaci ve financování výzkumu na vysokých školách v souvislosti s vyhlášením výsledků Výzkumných záměrů.

K jednotlivým bodům programu

ad 2. V. Hořejší navrhl jako místopředsedu J. Zrzavého. Ten byl poté v tajné volbě zvolen všemi 9 hlasy přítomných členů komise.

ad 3. Informaci o současném stavu zpracování DZSV podal V.Hořejší. V krátké diskusi byly znovu připomenuty základní principy toho, co jsou a k čemu mají sloužit DZSV. Všichni členové dostanou spolu se zápisem ze schůze koncept opravených návrhů DZSV T1 (zpracoval J.Zrzavý) a T2 (zpracoval V.Hořejší), jakož i připomínky došlé ve veřejné diskusi. Členové komise pošlou svoje připomínky a komentáře V.Hořejšímu do 5.1.2005, aby “definitivní” znění mohlo být zasláno P.Zunovi nejpozději do 15.1.

ad 4. Po diskusi o současných problémech ve financování výzkumu na vysokých školách v souvislosti s vyhlášením výsledků Výzkumných záměrů bylo k této věci jednomyslně schváleno prohlášení Odborné komise (viz příloha).

 

Zapsal: V. Hořejší

Sdílejte na: