Klasifikace oborů CEP & CEZ & RIV

 

KódPopis
AA Filosofie a náboženství
AB Dějiny
AC Archeologie, antropologie, etnologie
AD Politologie a politické vědy
AE Řízení, správa a administrativa
AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
AG Právní vědy
AH Ekonomie
AI Jazykověda
AJ Písemnictví, mas–media, audiovize
AK Sport a aktivity volného času
AL Umění, architektura, kulturní dědictví
AM Pedagogika a školství
AN Psychologie
AO Sociologie, demografie
AP Městské, oblastní a dopravní plánování
AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
BA Obecná matematika
BB Aplikovaná statistika, operační výzkum
BC Teorie a systémy řízení
BD Teorie informace
BE Teoretická fyzika
BF Elementární částice a fyzika vysokých energií
BG Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače
BH Optika, masery a lasery
BI Akustika a kmity
BJ Termodynamika
BK Mechanika tekutin
BL Fyzika plasmatu a výboje v plynech
BM Fyzika pevných látek a magnetismus
BN Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
BO Biofyzika
CA Anorganická chemie
CB Analytická chemie, separace
CC Organická chemie
CD Makromolekulární chemie
CE Biochemie
CF Fyzikální chemie a teoretická chemie
CG Elektrochemie
CH Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství
DA Hydrologie a limnologie
DB Geologie a mineralogie
DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země
DD Geochemie
DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie
DF Pedologie
DG Vědy o atmosféře, meteorologie
DH Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí
DI Znečištění a kontrola vzduchu
DJ Znečištění a kontrola vody
DK Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
DL Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
DN Vliv životního prostředí na zdraví
DO Ochrana krajinných území
EA Morfologické obory a cytologie
EB Genetika a molekulární biologie
EC Imunologie
ED Fyziologie
EE Mikrobiologie, virologie
EF Botanika
EG Zoologie
EH Ekologie – společenstva
EI Biotechnologie a bionika
FA Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
FC Pneumologie
FD Onkologie a hematologie
FE Ostatní obory vnitřního lékařství
FF ORL, oftalmologie, stomatologie
FG Pediatrie
FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
FI Traumatologie a ortopedie
FJ Chirurgie včetně transplantologie
FK Gynekologie a porodnictví
FL Psychiatrie, sexuologie
FM Hygiena
FN Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
FO Dermatovenerologie
FP Ostatní lékařské obory
FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
FR Farmakologie a lékárnická chemie
FS Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
GA Zemědělská ekonomie
GB Zemědělské stroje a stavby
GC Pěstování rostlin, osevní postupy
GD Hnojení, závlahy, zpracování půdy
GE Šlechtění rostlin
GF Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
GG Chov hospodářských zvířat
GH Výživa hospodářských zvířat
GI Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
GJ Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
GK Lesnictví
GL Rybářství
GM Potravinářství
IN Informatika
JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
JB Senzory, čidla, měření a regulace
JC Počítačový hardware a software
JD Využití počítačů, robotika a její aplikace
JE Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
JF Jaderná energetika
JG Hutnictví, kovové materiály
JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
JI Kompositní materiály
JJ Ostatní materiály
JK Koroze a povrchové úpravy materiálu
JL Únava materiálu a lomová mechanika
JM Inženýrské stavitelství
JN Stavebnictví
JO Pozemní dopravní systémy a zařízení
JP Průmyslové procesy a zpracování
JQ Strojní zařízení a nástroje
JR Ostatní strojírenství
JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
JT Pohon, motory a paliva
JU Aeronautika, aerodynamika, letadla
JV Kosmické technologie
JW Navigace, spojení, detekce a protiopatření
JY Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla
KA Vojenství

Sdílejte na: