Zařazení subjektu (právnické osoby, fyzické osoby s IČ, organizační složky státu) podle právní formy

 

KódPopis
FOI Fyzická osoba s IČ
NAD Nadace ( zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech)
OCS Organizace cizího státu
OPS Obecně prospěšná společnost (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech)
OSS Organizační složka státu (zákon č. 219/2000 Sb.)
POO Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku [§ 2 odst. 2 písm. a) a § 27 obchodního zákoníku]
SPO Příspěvková organizace (zákon č. 219/2000 Sb., zákon č. 250/2000 Sb.)
USC Územní samosprávný celek
VVS Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
VVI Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích)
ZSP Zájmové sdružení právnických osob (§ 20f až 21 občanského zákoníku), občanské sdružení, spolek,…
PON Jiná právnická osoba (tj. právnická osoba nezařaditelná podle předcházejících kódů)

Sdílejte na: