Pravidla pro předávání dat ve formátu XML v roce 2005

Dodávku dat tvoří jeden soubor formátu xml.
Název dodávky dat je tvořen takto:

Dodávka dat do informační oblasti CEP

1. až 3. místo:  kód poskytovatele podle Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV zveřejněného na www.vyzkum.cz (hodnota údaje D05)
4. místo: číslice 5 (poslední číslice roku sběru dat 2005
5. až 6. místo: kód programu resp. typu grantových projektů (hodnota údaje D13)
7. místo:  číslo verze dodávky dat (19 a dále A, B, C ...atd.). Jednotlivé dodávky se číslují průběžnou řadou bez ohledu na typ dodávky podle stavu projektů (tj. bez ohledu na obsah údaje D19).

přípona: xml


Dodávka dat do informační oblasti CEZ

1. až 3. místo:  kód poskytovatele podle Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV zveřejněného na www.vyzkum.cz (hodnota údaje D05)
4. místo: číslice 5 (poslední číslice roku sběru dat 2005)
5. až 6. místo: číslice 00  (konstanta)
7. místo:  číslo verze dodávky dat (19 a dále A, B, C ...atd.). Jednotlivé dodávky se číslují průběžnou řadou bez ohledu na typ dodávky podle stavu projektů (tj. bez ohledu na obsah údaje D19).

přípona: xml


Dodávka dat do informační oblasti RIV

1. až 5. místo:

 kód příjemce nebo organizační jednotky příjemce - předkladatele dodávky dat

    V případě, že se jedná o organizační jednotku, uvede se kód dle Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV příp. doplněný zprava nulami do délky 5;
    v případě, že příjemce je uveden v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV uvede se kód příjemce dle tohoto seznamu příp. doplněný zprava nulami do délky 5;
    v případě, že příjemce není uveden v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV, musí být kód příjemce vytvořen jako souvislý řetězec pěti alfanumerických znaků bez diakritiky, jeho hodnota se nesmí shodovat s žádným kódem uvedeným v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV
6. místo: číslice 5 (poslední číslice roku sběru dat 2005)
7. místo:  číslo verze dodávky dat (19 a dále A, B, C ...atd.). Jednotlivé dodávky se číslují průběžnou řadou bez ohledu na typ dodávky podle stavu projektů (tj. bez ohledu na obsah údaje D19).

přípona: xml

Sdílejte na: