Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství za rok 2005

Odborná komise RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství (OK NP) pracovala v roce 2005 v následujícím složení:

 

Předseda:                    Ing. Milan Holl, CSc.

Místopředseda:            Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.

Členové:          Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c., Ing. František Pazdera, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc., Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

 

 

Jednání komise se uskutečnilo dne 13.1.2005, 18.4.2005 za přítomnosti hostů z RVV. Další se připravuje na počátku listopadu.

 

 

Hlavním úkolem OK NP  v letošním roce bylo dopracování návrhů:

 

DZSV  T3 – Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů

            T4 – Materiálový výzkum

T5 – Výzkum pro konkurenceschopné strojírenství

T6 – Informační společnost

Na jednotlivé DZSV byly vytvořeny skupiny a jmenováni vedoucí a to:

T3 – Ing. Pazdera, CSc.

T4 – Prof. RNDr. Jančář. CSc.

T5 – Prof. Ing. Macek, DrSc.

T6 – Prof. Ing. Kučera, DrSc., Dr.h.c.

 

Tyto skupiny předložily RV NP jednotlivé náměty a po proběhlé diskusi byly materiály zaslány v termínu na RVV. Konečné verze návrhů byly schváleny jednohlasně a vyjadřují názor celé komise. Dále se OK NP vyjadřovala k tématu T7 – Bezpečnost, zejména z hlediska průmyslového VaV a zapojení do připraveného RP EU.

 

Proběhla také široká diskuse o výsledcích hodnocení VZ institucí v gesci MŠMT zahajovaných v roce 2005 s následným doporučením RVV.

 

OK NP na základě podrobné analýzy (zejména hodnocení VaV ve Finsku) a široké diskuse navrhla kritéria pro hodnocení efektivnosti VaV v ČR včetně seznamu impaktovaných časopisů z hlediska NP.

Veškeré podrobné informace byly zapracovány do zápisů a předány řádnou cestou RVV.

 

 

Praha 17.10.2005                              

                                                                                              Ing. Milan Holl, CSc.

                                                                                                 předseda OK NP                  

Sdílejte na: