Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy za rok 2005

(Od zahájení práce v novém složení na podzim 2004 do 17. 10. 2005)

 

1. Složení komise:

 

Komise začala pracovat ve složení:

 

 Doc. Tomáš Cahlík (předseda), Prof. Jitka Rychtaříková, Prof. Jaroslav Pánek, Doc. Ivo Budil, Doc. Bojka Hamerníková, Doc. Bořivoj Hnízdo, Prof. Jiří Musil (zástupce předsedy), Ing. Martin Kupka, Ing. Boris Dlouhý, Prof. Petr Dostál, RNDr. Tomáš Kostelecký, Prof. Pavel Holländer.

 

Během období ukončili činnost v komisi prof. Pánek a doc. Hamerníková.

Během období se členem komise stal ing. Zdeněk Prouza.

 

 

2. Činnost komise:

 

Komise se sešla třikrát: 22.12.2004, 21.3.2005 a 22.6.2005. Zápisy z jednání jsou uveřejněny na www.vyzkum.cz. V mezidobí jsou členové komise v kontaktu přes e-mail.

 

3. Výsledky komise:

 

Komise připravila dva návrhy DZSV: „Česká republika v procesech globalizace a evropské integrace“ a „ Bezpečnostní výzkum“ (viz. Zápis z jednání 22.12). První návrh RVV nepřijala.

Komise posoudila Návrh zprávy o výsledcích hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2004 a doporučila přijetí zprávy po zapracování určitých připomínek (viz. Zápis z jednání 22.12).

Komise doporučila Radě pro výzkum a vývoj, aby revokovala své rozhodnutí z 11. února 2005 a mezi DZSV zařadila i DZSV společenských a humanitních věd (viz. Zápis z jednání 21.3). RVV doporučení neakceptovala.

Komise navrhla RVV změnu Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků (viz. Zápis z jednání 21.3).  Výsledná podoba Metodiky vznikla kompromisem mezi návrhy všech komisí i jiných subjektů a těžko se dá posoudit přínos komise pro výslednou podobu.

Komise vyjádřila zásadní nesouhlas se způsobem, jak RVV posoudila návrhy DZSV, které komise předložila a své přesvědčení o tom, že postoj RVV odráží hluboké neporozumění RVV přínosu sociálních a humanitních věd pro současnou českou společnost (viz. Zápis z jednání 22.6.).

Na jednání komise 22.6. bylo dohodnuto s dr. Blažkou, že členové komise budou dostávat ze sekretariátu RVV e-mailem tytéž materiály pro zasedání RVV jako předseda komise. Cílem je technicky ulehčit připomínkování materiálů RVV komisí (viz. Zápis z jednání 22.6.). 11 připomínek k materiálům na 205. zasedání RVV z komise pro společenské a humanitní vědy by bez této dohody nebylo zřejmě uplatněno.

 

  

4. Problém v činnosti komise:

 

Nepřijetí DZSV „Česká republika v procesech globalizace a evropské integrace“ (rozhodnutí RVV z 11.2.2005) bylo posouzeno komunitou společenských a humanitních věd velmi negativně. Členové komise jsou součástí této komunity a toto negativní posouzení rozhodnutí RVV sdílejí se svými kolegy. Klima mezi RVV a Komisí je spíše konfrontační než kooperační a hlavním problémem na obou stranách bude najít vůli ke změně tohoto klimatu.

 

 

Vypracoval:   Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.

            Předseda OK RVV pro společenské a humanitní vědy           

 

17.10.2005

 

 

 

Sdílejte na: