Informace z 208. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, konaného dne 9. prosince 2005.

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

 

Usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1405 k návrhu na převzetí tokamaku COMPASS D z UKAEA Culhum, Velká Británie, Ústavem fyziky plazmatu, Akademie věd České republiky

Rada vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1405 k návrhu na převzetí tokamaku COMPASS D z UKAEA Culhum, Velká Británie, Ústavem fyziky plazmatu, Akademie věd České republiky.

 

Usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č.1518 k Analýze stavu VaV v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2005

Rada vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č.1518 k Analýze stavu VaV v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2005.

 

Usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2005 č. 1486 o stanovení odměn členům Rady pro výzkum a vývoj a členům předsednictva Grantové agentury České republiky

Rada vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2005 č. 1486 o stanovení odměn členům Rady pro výzkum a vývoj a členům předsednictva Grantové agentury České republiky.

 

Návrh na jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky – vypořádání připomínkového řízení

Rada vzala na vědomí informaci o vypořádání připomínkového řízení k „Návrhu na jmenování člena předsednictva GA ČR“.

 

Zápisy z jednání OK RVV

a)      pro vědy živé přírody

b)      pro vědy neživé přírody a inženýrství

Rada byla seznámena se zápisy z jednání OK RVV pro vědy živé přírody a OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství.

 

Plenary meeting of the National Councils for S&T Policy - informace

Rada vzala na vědomí informaci o plenárním zasedání Rad pro výzkum a vývoj zemí EU a jejich sekretariátů.

 

Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků – výstupy z IS VaV

Rada vzala na vědomí informaci o ukončení první etapy hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků – výstupy z IS VaV.

.

Memorandum účastníků semináře „Hledání priorit využití rostlin v ČR v blízké budoucnosti (2006-2015)“

Rada vzala na vědomí Memorandum účastníků semináře „Hledání priorit využití rostlin v ČR v blízké budoucnosti (2006-2015)“.

 

Cestovní zpráva z 6. Evropského fóra Národních etických komisí

Rada vzala na vědomí cestovní zprávu z 6. Evropského fóra Národních etických komisí v Londýně.

 

Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009

a)      Principy přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009

b)      Návrh na složení pracovní skupiny pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009

Rada schválila principy přípravy návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009 a návrh na složení pracovní skupiny pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a výhledu na léta 2008 a 2009 rozšířené o doc. Ježka a prof. Wilhelma, jako zástupce VŠ.

 

Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2007 – jmenování zpravodaje

a)      Postdoktorské grantové projekty

b)      Standardní grantové projekty

c)      Grantové projekty EUROCORES

Rada jmenovala zpravodajem „Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2007“ doc. RNDr. F. Ježka, CSc.

 

Změny ve financování NPV I a grantových projektů Grantové agentury AV ČR

a)      Dopis dr. Rákosníka – předsednictvo Akademické rady

b)      Návrh odpovědi dr. Blažky

Rada vzala na vědomí změny ve financování NPV I a grantových projektů Grantové agentury AV ČR.

 

Informace o projektu CESAR

Rada byla informována o přínosu projektu CESAR pro ČR.

 

 

Sdílejte na: