Informace o změnách v předávání údajů do CEP, CEZ a RIV od roku 2006

 

V roce 2005 se data pro CEP, CEZ a RIV mohla předávat do IS VaV pomocí tzv. „Web aplikací“ přístupných ze stránek www.vyzkum.cz a poskytovaných všem uživatelům IS VaV zdarma Radou pro výzkum a vývoj. Provoz těchto aplikací byl ukončen v dubnu 2006.

Pro sběr a předávání dat do IS VaV roce 2006 byly vyvinuty nové SW aplikace, které vycházejí ze stávajícího způsobu předávání dat formou formulářů, aplikace však jsou řešeny na zcela jiné SW platformě. Snahou tvůrců aplikací bylo využít všechny dosavadní zkušenosti s předáváním dat do IS VaV a pokusili se navrhnout prostředek jednodušší a intuitivnější. Některé části aplikací budou v průběhu roku 2006 ještě doplněny a rozšířeny tak, aby jejich účelnost a funkčnost všech nabízených nástrojů byla maximální.

Základním technickým rozdílem je, že je použita koncepce „tlustého klienta“ založená na technologii Java. To znamená, že před prvním spuštěním nové aplikace je z internetu stažen instalační SW, který se uloží na lokálním disku uživatele. Následně je z lokálního disku provedena plná instalace vlastního SW, tzn. , uživatel od této chvíle již nemusí být připojen na internet, neboť veškeré práce probíhají na lokálním PC uživatele včetně ukládání veškerých dat.

Jelikož předávaná data se v novém uspořádání nevyskytují v prostředí sítě internet, byla opuštěna nutnost potřeby certifikátů a certifikovaných přístupů jednotlivých uživatelů. Kompletní vyplněná a zkontrolovaná data zatím předávají uživatelé prostřednictvím e-mail, nebo na jiném vhodném nosiči způsobem, který si stanovuje každý resort samostatně.

Jediný povolený formát předávaných dat do IS VaV je i nadále formát XML, rozsah vkládaných dat odpovídá „Popisu dat pro rok 2006“ uveřejněném na www.vyzkum.cz.

Na webových stranách Rady je též k dispozici odkaz na aplikaci pro konverzi dat z formátu DBF do struktury XML platnou v roce 2006, konverzní aplikace pracuje obdobně jako v roce 2005 a je určena těm uživatelům IS VaV, kteří i nadále preferují možnost pracovat ve formátu DOS - DBF.

Uživatelům, kteří v roce 2005 již předávali data do IS VaV, doporučujeme využít automatický převod dat z formátu XML 2005 do formátu XML 2006. Tato služba je součástí nových SW aplikací pro předávání dat do IS VaV a je dostupná jako jedna ze základních funkcí. Postup je následující:

  • Uživatel si připraví svůj zálohový soubor s daty z roku 2005 ve formátu XML.
  • Uživatel spustí novou aplikaci v příslušné datové oblasti.
  • Otevřete soubor funkcí „Soubor › Otevřít“.
  • Při otevírání Vám aplikace sama nabídne možnost převedení dat do roku 2006. V tom případě stačí tuto nabídku přijmout. Kdykoli později je možné převedení aktuálně otevřeného souboru s daty roku 2005 do roku 2006 volbou funkce „Nástroje › Převést do následujícího roku“.
  • Aplikace automaticky zrealizuje správné převedení dat do struktury XML 2006. O výsledku akce aplikace informuje hlášením.
  • Převedená data je vhodné uložit funkcí „Soubor › Uložit“.
  • Další postup již odpovídá rutinní práci s daty v aktuálním roce řešení projektu resp. výzkumného záměru. Je třeba pečlivě zkontrolovat věcnou správnost převedených dat, doplnit údaje týkající se nového roku řešení či opravit případné chyby, které jsou hlášeny.

Možnost převedení se nabízí jen u těch souborů, které lze převádět, tj. které aplikace vyhodnotí na základě vnitřních kontrol jako „převoditelné soubory“. Převést nelze soubory, které nemají platné schéma XML nebo toto schéma obsahuje zásadní chyby. Aktuálně je služba dostupná pro soubory za informační oblasti CEP a CEZ s rokem sběru 2005. Pro datovou oblast RIV funkce není aktivována, neboť není důvod k převádění dat RIV do následujícího kalendářního období.

Pro zodpovězení Vašich dotazů týkajících se vkládací aplikace je k dispozici e-mail adresa vklap-podpora@infoscience.cz  , na které bude poskytována podpora uživatelům odbornými pracovníky dodavatelské firmy.

Věříme, že nové programy a aplikace budou pro vás zcela přijatelné a zpracování dat bude bezproblémové.

Správce IS VaV
Aktualizováno 1. 4. 2006

Sdílejte na: