Zápis z jednání Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy

Zápis z jednání Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro společenské a humanitní vědy ze dne 28. 2. 2006 nebyl proveden, neboť komise nebyla pro nízký počet přítomných usnášeníschopná.

Sdílejte na: