Zápis z jednání Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro vědy živé přírody ze dne 27. 9. 2006

Účast: viz prezenční listina
Host: M. Dosoudilová (sekretariát RVV)
 
Program
1. Aktualizace Dlouhodobých základních směrů výzkumu a příprava Národního programu výzkumu III
Předseda OK informoval o současném stavu prací na aktualizovaném znění DZSV 1 („Udržitelný rozvoj“, koordinátor Zrzavý) a DZSV 2 („Molekulární biologie“, koordinátor Šebo) s tím, že definitivní verze jsou předloženy k připomínkovému řízení před zasedáním RVV 13. října 2006. V souvislosti s přípravou Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a Národního programu výzkumu III se posiluje význam DZSV pro budoucí organizaci VaV v ČR.
OK pověřila předsedu, aby
(a) požádal ředitele Technologického centra AV ČR o zaslání výsledků probíhající analýzy VaV pro NPV-III,
(b) nabídl mu účast členů OK v odborných komisích NPV-III.
 
2. Nová metodika Hodnocení VaV a jeho výsledků
Předseda OK informoval o jednáních o nové metodice hodnocení VaV 2006 a o vytvoření meziresortní poradní komise pro přípravu metodiky VaV 2007 (jejímiž členy jsou i předsedové OK).
 
3. Aktuální dění v Radě pro výzkum a vývoj
Předseda OK informoval o změnách v postavení RVV ve vztahu k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
 
 
 
Zapsal: J. Zrzavý
Ověřil: P. Šebo

Sdílejte na: