Zápis z 258. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 22. října 2010

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 259. zasedání dne 26. listopadu 2010 schválila zápis z 258. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy