Zápis z 257. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 24. září 2010

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 258. zasedání dne 22. října 2010 schválila zápis z 257. zasedání Rady (příloha)

Sdílejte na:

Přílohy