Schéma XML 2010

Informace pro dodavatele údajů v roce 2010

V roce 2010 jsou předávána data do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) pouze ve formátu XML.

Sdílejte na:

Přílohy