Zápis z 265. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 27. května 2011

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 266. zasedání dne 24. června 2011 schválila zápis z 265. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy