Komentář k pojmenování dodávek dat do RIV v roce sběru 2001

     Je-li vykonavatel subjektem ze seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP/CEZ/RIV, pak musí být ve jménu tabulek dodávky použit na prvních 5 místech přidělený kód uvedený v číselníku kódů institucí (třímístné kódy se doplňují zprava dvěma nulami). Kód použitý ve jménu tabulek musí být v souladu s údaji uvedenými ve IV. tabulce. Soulad jména dodávky s údaji IV. tabulky je kontrolován kontrolním programem.

     Není-li vykonavatel subjektem ze seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP/CEZ/RIV, pak nesmí být ve jménu tabulek dodávky použit na prvních 5 místech žádný z kódů uvedených v číselníku kódů institucí. Soulad jména dodávky s údaji IV. tabulky je kontrolován kontrolním programem.

     V rámci jedné organizační složky státu dodávající data do RIV musí být jména dodávek unikátní (nesmí se vyskytovat více dodávek se shodným jménem). Bude-li sada dodávek dat do RIV od jednoho dodavatele obsahovat více dodávek se stejným jménem, bude vrácena k přejmenování.

Sdílejte na: