Členové Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (předseda)

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D, M.Sc. (místopředsedkyně)

Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Sdílejte na: