Hodnocení výsledků ukončených programů v roce 2012

Hodnocení výsledků ukončených programů účelové podpory je prováděno s roční frekvencí způsobem definovaným Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů platnou v daném roce, která mimo jiné stanoví, které programy z hlediska jejich ukončení jsou předmětem hodnocení. Výsledek hodnocení programů schvaluje vláda.

Dne 12. května 2014 schválila vláda svým usnesením č. 341 Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012.

Sdílejte na:

Přílohy