Hodnocení VaVaI - 2013 - Výzkumné organizace - 4. etapa

Konečné výsledky hodnocení VO v roce 2013 schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 294. zasedání dne 30. května 2014.

V příloze jsou k disposici tyto tabulky: H13e4_Tab5, H13e4_Tab5Nad, H13e4_Tab3 .
Tabulka H13e4_Tab3.DBF není určena pro běžné uživatele, ale pro další SW zpracování.

Sdílejte na:

Přílohy