Vicepremiér Bělobrádek v Brně: Pokud chce naše země v budoucí konkurenci uspět, musíme propojit výzkum, vzdělávání a podnikovou sféru

Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (RVKHR) připraví během let 2015 a 2016 opatření na zlepšení vědy, výzkumu a s tím spojeného vzdělávání spolu s inovativním podnikatelským prostředím. Na výjezdním zasedání vlády v Brně v listopadu 2015 informoval o dosavadní činnosti a plánovaných výstupech RVKHR vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který Radě předsedá. Místopředsedy RVKHR jsou pak ministr průmyslu a obchodu a ministryně školství.

V pěti výborech Rady pracují odborníci ze státní správy, firem a oborových asociací například na novém pojetí aplikovaného výzkumu a digitální ekonomiky. "Čelíme čtvrté průmyslové revoluci spočívající v digitalizaci průmyslové výroby, která přinese zásadní změny. Česko jako jedna z nejprůmyslovějších zemí Evropy musí na tyto změny reagovat a já pracuji na tom, aby naše ekonomika z digitální revoluce vytěžila maximum. Je potřeba vytvořit prostředí, ve kterém budou podporovány malé inovativní firmy, propojit podnikatelské prostředí s výzkumem a zvýšit podíl technicky vzdělaných odborníků, tedy propojit onu pomyslnou trojnožku výzkumu, vzdělávání a průmyslové sféry," upozornil vicepremiér Bělobrádek.

V uplynulém roce jednal Bělobrádek o potřebách jednotlivých sektorů s více než 85 předními podniky a se zástupci 15 oborových asociací. Výstupy a doporučení Rady budou zohledněny také v rámci tzv. RIS3 strategie - Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, která má efektivně zacílit evropské, národní a soukromé zdroje do nejperspektivnějších oblastí výzkumu a podnikání v jednotlivých regionech ČR.

O podpoře konkurenceschopnosti země vicepremiér Bělobrádek hovořil v moravské metropoli také v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu (13. 11. 2015) nebo během jednání Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Sdílejte na: