Zápis z 316. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 27. května 2016

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: