Zápis z 317. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 24. června 2016

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na:

Přílohy