Zápis z 319. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 27. října 2016

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: