Usnesení k jednotlivým bodům programu 319. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. října 2016

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: