Usnesení k jednotlivým bodům programu 321. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 16. prosince 2016

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: