Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace se uděluje za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ocenění je určeno nejen vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a dalším, kteří publikují na téma vědy a techniky a celkově přispívají k popularizaci vědy a výzkumu. Cenu uděluje a o jejím nositeli rozhoduje předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

2019 – Václav Větvička

Držitelem Ceny se v roce 2019 stal neúnavný propagátor v oboru botaniky dobře známý veřejnosti z televizních i rozhlasových relací. Dendrolog Václav Větvička se věnuje popularizaci vědy systematicky od 80. let 20. století. Václav Větvička byl dlouhá léta ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze Na Slupi. Na Přírodovědecké fakultě také vyučoval. Je autorem vysoce nadprůměrné řady odborných a popularizačních publikací. Inicioval a v roce 2000 spolu s Hanou Hegerovou vyhlásil 20. říjen za mezinárodní Den stromů a dřeva – dnes jej slaví ve více než 40 zemích. V současnosti pečuje o zámecký park ve Štiříně a je odborným garantem Hamzova parku a arboreta v Luži-Košumberku.


Ocenění předal v zastoupení předsedy Rady vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Slavnostní událost proběhla 30. října 2019 v Hrzánském paláci za účasti předních zástupců akademické obce v čele s předsedkyní Akademie věd Evou Zažímalovou. S Cenou je spojena finanční odměna 350 tisíc Kč.

 

2018 – prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Laureátem třetího ročníku Ceny se stal prof. Petr za obor biologických a zemědělských věd. Věnuje se popularizaci vědy systematicky a nezištně už skoro 30 let. Zmínit je třeba jeho letitou spolupráci s Českým rozhlasem a časopisem Věda a technika mládeži. Dále publikoval v Lidových novinách či magazínech 21. století, Medical Tribune, Vesmír, Psychologie dnes. Je autorem řady populárně naučných publikací, z posledních vydání kupř. „Desatero smyslů“ o smyslovém vnímání v živočišné říši.


Cenu převzal prof. Petr na slavnostním ocenění dne 29. října 2018 v prostorách Hrzánského paláce z rukou předsedy vlády Andreje Babiše, který je zároveň předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. S  oceněním je spojena finanční odměna ve výši 350 tisíc Kč.


2017 – Prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc.

Mezinárodně uznávaný entomolog Jan Žďárek se zabývá fyziologií a chováním hmyzu. Od studií pracoval v Entomologickém ústavu a později v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Prof. Žďárek působil na několika univerzitách v USA a byl v expertních týmech výzkumných projektů na africké mouše tse-tse. Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích přednášel smyslovou fyziologii a etologii hmyzu. Je autorem populárně naučných knih o hmyzu, mj. „Neobvyklá setkání“, „How Animals Communicate“, „Hmyzí rodiny a státy“.


Slavnostní ocenění proběhlo 18. října 2017 v Hrzánském paláci v Praze a oceněnému dále náleží finanční odměna ve výši 350 tisíc Kč.


2016 – RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Prvým nositelem ocenění za propagaci a popularizaci výzkumu se stal v roce 2016 astronom a astrofyzik Jiří Grygar. Dr. Grygar zahájil vědeckou kariéru v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově, poté pracoval ve Fyzikálním ústavu ČSAV v Řeži u Prahy, kde se věnoval dálkovému průzkumu země. Od roku 1991 je vědeckým pracovníkem Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Praze. Vedle vědecké kariéry se masivně věnuje popularizaci vědy na přednáškách a v médiích. Jiří Grygar je autorem a spoluautorem více než 200 prací v mezinárodních vědeckých časopisech, které až dosud získaly přes 1300 citací. Je členem Mezinárodní astronomické unie, Evropské astronomické společnosti a Učené společnosti ČR.


Na Úřadu vlády ČR převzal Jiří Grygar cenu 17. června 2016 z rukou místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka. S oceněním se pojí finanční odměna ve výši 300 tisíc Kč.

Sdílejte na:

Přílohy