Členové oborových komisí GA ČR zvolení na společném zasedání Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a předsednictva GA ČR dne 3. května 1999

Příloha k zápisu ze 119. zasedání Rady

Oborová komise technických věd

101 Prof. Ing. František Plánička, CSc., Západočeská univerzita v Plzni
101 Ing. Václav Cyrus, DrSc., AHT- Energetika, s.r.o., Praha 9 - Běchovice
102 Prof. Ing. Tomáš Eermák, VŠ báňská - TU Ostrava
102 Prof. Ing. Jiří Klíma, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze
103 Doc. Ing. František Čihák, České vysoké učení technické v Praze
103 Ing. Miloš Drdácký, CSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Praha 9
104 Prof. Ing. Jan Páca, DrSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
105 Prof. Ing. Horst Gondek, DrSc., VŠ báňská - TU Ostrava
106 Ing. Milan Macoszek, CSc., Vítkovice, a.s., Ostrava
106 Ing. Margarita Slámová, VÚK Panenské Břežany, s.r.o.

Oborová komise přírodních věd

201 Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
202 Prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha
202 RNDr. Vladimír Kopecký, DrSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha
203 Ing. Bohumír Koutek, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
203 Prof. RNDr. Josef Havel, DrSc., Fakulta přírodovědecká, MU, Brno
204 RNDr. František Kolář, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha
205 Ing. Jan Vondrák, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha
205 Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., Fakulta stavební ČVUT, Praha
206 RNDr. Václav Pižl, CSc., Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice

Oborová komise lékařských věd

301 MUDr. Jan Kopecký, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha
301 Doc. MUDr. Pavel Martásek, CSc., 1. lékařská fakulta UK, Praha
304 Doc.MUDr. Karel Smetana, DrSc., 1. lékařská fakulta UK, Praha
303 Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., 1. lékařská fakulta UK, Praha
309 Prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., 2. lékařská fakulta UK, Praha
310 RNDr. Ludmila Tučková, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
310 MUDr. Radim Šram, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

Oborová komise společenských věd

403 Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., Filozofická fakulta UK, Praha
403 Doc. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., Filozofická fakulta MU, Brno
404 Prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc., Filozofická fakulta UK, Praha
405 Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc., Filozofická fakulta UK, Praha
406 Doc. PhDr. Petr Macek, CSc., Fakulta sociálních studií MU, Brno
407 PhDr. Jiří Kunc, CSc., Institut základů vzdělanosti UK, Praha
408 Doc. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc., Filozofická fakulta UK, Praha

Oborová komise zemědělských věd

521 Prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., Česká zemědělská univerzita v Praze
521 RNDr. Jiří Široký, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
522 RNDr. Jana Pospíšilová, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha
522 RNDr. Eva Žďárková, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha
523 Ing. Antonín Stratil, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov
524 Prof. MVDr. Zdenik Pospíšil, DrSc., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
524 RNDr. Ivan Rychlík, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
526 Mgr. Miroslav Vosátka, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice u Prahy

Sdílejte na: