Zápis z 326. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 26. května 2017

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: