Zápis z 327. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 30. června 2017

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: