Zápis z 328. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 22. září 2017

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: