Zápis z 329. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 27. října 2017

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: