Zápis z 330. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 24. listopadu 2017

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: