Usnesení k jednotlivým bodům programu 330. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 24. listopadu 2017

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: